NDSM

MAAK

STAD

De maakindustrie verdwijnt

De maakindustrie verdwijnt in snel tempo uit de stad. Op grote schaal moet ze plaats maken voor woningbouw. Er is een groot tekort aan geschikte en betaalbare werkruimten in de stad. We hebben het hier niet over de fietsenmaker in de plint, maar over maakbedrijven die simpelweg machines nodig hebben. 

Werkplaatsen van 250, 500 tot 1000m2. Die wel degelijk in de stad behoren omdat ze qua personeel, werkzaamheden of innovatie aan de stad gebonden zijn. Een maakindustrie die een nauwe verbinding heeft met de creatieve sector en vakscholing. Van het 3D printen van bruggen, tot elektrische motoren, kleine scheepsbouw tot modeproductie. Een economische sector van formaat in Amsterdam.

Amsterdam met plankader_web.jpg

De maakindustrie is belangrijk

De maakindustrie is een belangrijke economische motor in de stad. De maakindustrie van vroeger is echter niet meer die van vandaag. Grootschalige productie vindt al lang niet meer plaats in de stad en de kleinschalige maakindustrie is met nieuwe technieken heel schoon geworden. Verregaande digitalisering brengt meer ontwerpers in het maakvak en samenwerking op wereldniveau.

De stad is afhankelijk van de maakindustrie en stadslogistiek om haar gebouwde omgeving, infrastructuur en mobiliteit te realiseren. Zonder makers geen stad. Deze nieuwe maakindustrie werkt samen met ontwerpers om de toekomstige stad te maken. Deze disciplines hebben we keihard nodig voor de stad en geven de stad ook diversiteit. Het hoort bij Amsterdam.

Onze thema's 

in de nieuwe

maakindustrie

  • Circulaire, duurzame productie.

  • Nieuwe energieoplossingen.

  • Voedselproductie in de stad.

  • Robotisering, 3Dprint & automatisering.

  • Digitaal ontwerpen & file2factory.

  • Duurzame mode productie.

  • Innovatieve stadslogistiek.

  • Materialen van de toekomst.

NDSM is een makersdistrict

Dat er heel veel woningen komen op NDSM, betekent niet dat de maker dient te verdwijnen. NDSM is historisch gezien de werkstad van Amsterdam geweest, en dat moet zo blijven. Er dient voldoende ruimte te komen voor de nieuwe werkcultuur van de toekomst met betaalbare huren tussen 75-125 eur/m2.

Die ruimte is er ook nog op NDSM Oost. Daarom willen we hier NDSM Maakstad realiseren. Een makerdistrict van minimaal 40.000m2 waar de maakindustrie, kunst en cultuur voorop staat.

Bekijk hier het ontwerpboek.